VERGOEDING

De vergoeding is afhankelijk van de verzekering. Veel verzekeringen vergoeden een groot deel van de behandeling. Bij twijfel navragen bij uw eigen verzekering. Zelf beschouw ik de bioresonantiemethode als een onderdeel van mijn homeopatische behandeling. Ik ben lid van de artsenvereniging voor integrale geneeskunde (A.V.I.G.) deze vereniging is een samenvoeging van de V.H.A.N., A.B.N.G., A.B.B. en Neuraaltherapie. Voor de kosten kunt u kijken bij praktijk.