Inzichten

Op deze pagina's geef ik weer hoe er naar ziekten gekeken kan worden vanuit een ander perspectief dan alleen de lichamelijke.

De huidige geneesmethode is gebaseerd op de aanname van de scheiding tussen geest en lichaam.

Deze scheiding wordt uiteindelijk tot in de details doorgevoerd. Vandaar het ontstaan van superspecialisten op zeer kleine gebieden en het wegvallen van het gehele overzichtsbeeld van de mens.

Kijken naar het totaal plaatje is binnen de homeopathie van essentieel belang. Alles is met alles verbonden. Dit geld zowel voor onze innerlijke wereld als mens als voor het geheel op deze aarde.

Omdat we de verbinding kwijt zijn geraakt met dat wat er om ons heen is en niet meer weten dat alles met elkaar verbonden is raken we de essentie van ons bestaan kwijt.

Alles wat we doen heeft effect op onszelf en op onze leefomgeving. Als we dit weer als waarheid bezien ontstaat respect voor dat wat er om ons heen is en hoe we zelf zijn en kan de harmonie in de wereld weer hersteld worden.

Voor de behandeling is het niet nodig om het met de inzichten eens te zijn. De inzichten zijn bedoeld om andere mogelijke wijzen van kijken naar de wereld te laten zien.