BIORESONANTIE ALGEMEEN

De methode BICOM bioresonantie behoort de alternatieve geneeskunde evenals bijvoorbeeld homeopathie, acupunctuur en andere speciale therapie richtingen. De Bicom bioresonantie therapie is een beproefde therapie methode en wordt erkend binnen de speciale behandelingsrichtingen. In de traditionele geneeskunde is de Bicom bioresonantie methode echter niet onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek en daarom nog steeds niet erkend.

Bioresonantietherapie is in de praktijk met name geschikt gebleken voor het behandelen van:

Zeer uiteenlopende klachten, omdat het lichaam in een beter evenwicht wordt gebracht. Dit heeft weer direkt effect op de klachten die aanwezig zijn.

Bioresonantie is een geneesmethode die vooral werkzaam gebleken is in de praktijk bij vele allergie vormen. Tevens kunnen allerlei storende factoren opgeheven worden als storingen door littekenweefsel, vaccinaties, verontreinigingen van het bindweefsel.

Bioresonantie is een therapievorm die ontstaan is uit de moderne natuurkunde. Alles op deze wereld bestaat uit energie en energietrillingen. Materie bestaat uit energie en trillingen. Een atoom is een kern met daaromheen een trillend elektron die zo snel gaat dat het elektron niet te lokaliseren is en een elektrische wolk vormt om de kern.

De trillingen zijn van electromagnetische aard zoals de radiogolven en het licht ook electromagnetische trillingen zijn.

Dit geld ook voor het lichaam.

Bekend zijn de E.C.G. of wel het hartfilmpje en het E.E.G. of te wel het filmpje van de hersenen.

Echter dit geld ook voor allerlei organen en systemen in het lichaam.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam worden bestuurd door electromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen in het lichaam beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.
Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.

Via het bioresonantie apparaat worden de trillingen van het lichaam geregistreerd en kunnen trillinge omgezet en terugggegeven worden.

De trillingen van het lichaam bestaan grofweg uit twee soorten. De eerste soort zijn de harmonische trillingen van het lichaam. Dit zijn de lichaamseigen trillingen van een gezond lichaam. Deze trillingen kunnen via het apparaat weer aan het lichaam teruggegeven worden om de eigen gezonde trillingen te versterken. De disharmonische trillingen hebben met verstoringen in het lichaam te maken die uiteindelijk kunnen uitmonden in ziekten.

De disharmonische trillingen kunnen uitgefilterd worden vanuit de inkomende registratie en teruggegeven worden aan het lichaam maar dan in spiegelbeeld (geinverteerd). Hierdoor dooft de disharmonische trillingen uit.

Bioresonantie kan voor allerlei ziekte beelden gebruikt worden. Voor allergieklachten is het tot nu toe het meest bekend geworden.

Het huidige bioresonantieapparaat in de praktijk ( de BICOM) registreert via electrodes de reactie en trillingen van het lichaam en kan daarop anticiperen. Via een matje in de rug worden de magnetische trillingen teruggegeven aan het lichaam. Door middel van het apparaat kunnen allerlei ziekten verbeteren en aangepakt worden.

Houdt er rekening mee dat alleen het wegnemen van de trillingen zonder er verder bij na te gaan waardoor de klachten ontstaan zijn en wat voor boodschap de klachten aan jezelf geven uiteindelijk de werkelijke genezing niet mogelijk is.

De combinatie met de homeopatische therapie is zeer vruchtbaar. Via de bioresonantie kunnen allerlei storingsfactoren opgespoord worden waardoor het beeld duidelijker kan worden voor een uiteindelijk goed passend homeopatisch middel.

Voor de bioresonantie therapie kan het nodig zijn om regelmatig een aantal keren langs te komen om goede resultaten te bereiken.