HOMEOPATHIE ALGEMEEN

Homeopathie is een geneesmethode die in de 19e eeuw ontdekt is door Hahnemann. Het principe is eenvoudig. Klachten/ ziekten zijn te genezen door een middel te geven die zo nauwkeurig mogelijk hetzelfde beeld kan oproepen.

Eenvoudig gezegd: een hoofdpijn verbeterend bij warmte en verergerend met geluiden kan genezen worden door een middel die precies dezelfde klacht kan oproepen van hoofdpijn met een verbetering bij warmte en een verslechtering bij geluiden.

In werkelijkheid is het nodig dat de keuze van het middel heel precies gedaan wordt wil er een genezing optreden.

In de homeopathie treedt werkelijk een genezing op als het lukt het goede middel te vinden. Er is geen sprake van onderdrukking van klachten maar van het oplossen van het probleem.

Tijdens een genezingsreactie kan een beginverergering optreden, waarbij bestaande klachten in korte tijd even heviger worden om daarna te verbeteren.

In de homeopathie blijkt dat we zowel naar de lichamelijke klachten als naar de persoon in het geheel behoren te kijken willen we instaat zijn het goede middel te vinden. De persoonlijkheid en de eronder liggende problematiek zijn van belang bij de keuze van het middel.

In de homeopathie wordt dan ook naar het geheel gekeken. Allerlei invloeden kunnen van belang zijn voor de keuze van het middel.

In de homeopathie is het niet nodig om tot een gangbare diagnose te komen. De klachten en het hele plaatje van de persoon geven aanwijzing voor het juiste middel.

Zowel psychische als lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopathische behandeling.

De meeste klachten hebben zowel een lichamelijke als een psychische oorzaak. Tijdens de behandeling wordt naar beide gekeken.

Naast de homeopathische behandeling wordt aandacht besteed aan de rede van de klachten. De meeste klachten komen niet zomaar opzetten, maar zijn een aanleiding om te kijken naar eigen functioneren.

Zelfinzicht en bewustwording van de problematiek achter de klachten geeft verruiming van eigen functioneren.

Homeopathisch middelen kunnen goed gecombineerd worden met de gangbare geneesmiddelen. Het stoppen van gangbare middelen altijd in overleg met de arts doen.